Informatie voor concertlocaties

Stichting Muziek in Huis organiseert bijna 700 concerten per jaar voor ouderen en zieken in zo’n 150 zorginstellingen.  Sinds begin dit jaar organiseert de stichting ook concerten in de wijk voor ouderen en zieken die nog thuiswonend zijn.
Meer dan honderd, op conservatoria opgeleide musici zetten zich met hart en ziel in voor Muziek in Huis. We beogen met de concerten de kwaliteit van leven van ouderen en zieken te verhogen.

De bouwstenen van muziek: ritme, melodie en harmonie, zijn oer-menselijk, diep in ons wezen verankerd. Mensen met zware dementie reageren vaak nog op muziek, ook als ze al lang niet meer op andere prikkels reageren. Muziek kan heel veel verschillende emoties in mensen losmaken, ook onderdrukte of vergeten emoties. Dat kan vrolijkheid zijn of verdriet. We maken dat bijna dagelijks mee.

Praktische informatie

Muziek in Huis is een stichting zonder winstoogmerk. We werken met lage gages en een klein, efficiënt bureau met 1,4 fte, zodat de concerten betaalbaar zijn voor de zorgsector. Ongeveer 3/4 van de kosten wordt betaald uit bijdragen van de zorginstellingen waar de concerten plaatsvinden – gemiddeld 9 euro per luisteraar – en 1/4 komt uit donaties van vrienden en particuliere fondsen.
Veel praktische informatie vindt u in de brochure.


Bekijk alle concertlocaties


Wilt u meer weten?
Vraag onze uitgebreide informatie aan.