Audities voorjaar 2023

Ter voorbereiding op de concerten en de audities organiseert MiH vóór de audities workshops. Data zijn nog niet bekend.

Wat vraagt Muziek in Huis van haar musici?
● betrokkenheid bij en goede communicatie met ons publiek: ouderen en zieken in de zorgcentra
● mondelinge beheersing van de Nederlandse taal
● woonachtig in de Randstad (en Oost-Nederland)
● programma’s die aansluiten bij de diverse publieksgroepen (op basis van de door MiH verstrekte gegevens)
● evaluaties van de concerten (gaat digitaal)

Wat verwacht Muziek in Huis bij de aanmelding?
een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
een korte CV van het ensemble
een goede publiciteitsfoto van het ensemble
● een voorstel voor een programma van 60 minuten (incl. programmatoelichtingen) voor de doelgroep mensen met matige tot zware dementie. (Daartoe wordt door de stichting tijdig informatie verstrekt en op de workshops toegelicht)

Wat verwacht Muziek in Huis tijdens de audities?
● een presentatie alsof het om een concert gaat
● een miniconcertje van 10 minuten inclusief programmatoelichtingen voor de hierboven genoemde doelgroep, bestaande uit in ieder geval:
– het openingsstuk van het ingeleverde programmavoorstel;
– en het ‘zwaarste’ stuk op datzelfde programma
● gelet op de tijd mogen coupures worden gemaakt

Hoe gaat het verder na de audities?
de uitslag volgt de eerste werkdag na de auditiedag
de stichting geeft telefonisch eerlijke feedback aan zowel toegelaten als afgewezen ensembles

Wat biedt Muziek in Huis de ensembles?
● 15-20 concerten in het nieuwe seizoen
mogelijk meerjarige samenwerking
● publiciteit via website, persberichten, affiches
● voor ieder ensemble eigen ensembleflyers
● duidelijke contracten en een snelle uitbetaling van gages en reiskosten
● uitgebreide informatie over de concertlocaties en publieksgroepen

Geïnteresseerde musici kunnen zich als bestaand DUO of TRIO aanmelden, door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en met de gewenste bijlagen te mailen aan Stichting Muziek in Huis. Aanmelden als KWARTET kan ook, maar daarvoor zijn minder concerten beschikbaar.