Stichting Muziek in Huis mag als ANBI giften, legaten en lijfrente-schenkingen ontvangen. Deze zijn fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige giften en periodieke giften zonder notariële akte of overeenkomst zijn gebonden aan een aftrekdrempel en een plafond. De aftrekdrempel houdt in dat giften slechts aftrekbaar zijn voor zover de giften 1% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60) te boven gaan. Bedragen de giften meer dan 10% van het verzamelinkomen, dan is het meerdere niet aftrekbaar.

Giften in de vorm van een periodieke uitkering die bij notariële akte van schenking of per 1 januari 2014 met een schenkingsovereenkomst voor een periode van 5 jaar of langer zijn vastgelegd, zijn volledig aftrekbaar. Met de Geefwet is de aftrek van deze giften zelfs verhoogd met 25% tot 125%. De verhoging – die 25% dus – bedraagt maximaal € 1.250 per jaar.

Muziek in Huis betaalt de kosten van notariële akten bij schenkingen boven € 250 per jaar!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neemt u dan s.v.p. contact op met nicodegier @ smih.nl  (zonder spaties) of onze huisnotaris, mr. D.W. Doude van Troostwijk (tel.: 035-7123237 of via notaris @ doudevantroostwijk.nl (zonder spaties). www.doudevantroostwijk.nl

Muziek_en_DementieStichting Muziek in Huis werd 3de in 2012 bij de Trouw Goede Doelen categorie Gezondheidszorg.