Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website, omvattende: alle webpagina’s beginnende met https://www.stichtingmuziekinhuis.nl/, c.q. https://www.stichtingmuziekinhuis.nl/, inclusief de beschermde pagina’s en alle objecten op de website.

Stichting Muziek In Huis (verder: MiH) heeft het voornemen de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

MiH is niet aansprakelijk voor schade, in welke hoedanigheid ook, die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

MiH mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. MiH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

MiH is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden, zoals de websites van ensembles en zorgcentra. MiH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan de website gelinkte andere websites.

MiH behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. Zo behoudt MiH zich het recht voor gebruikersnamen en wachtwoorden zonder verdere kennisgeving in te trekken of te wijzigingen.

Eventuele klachten kunnen ingediend worden bij het bureau van Muziek in Huis.