Muziek in Huis en de musici

Ruim 120 op conservatoria opgeleide musici zetten zich met hart en ziel in voor Muziek in Huis. Zij vormen 50 heel uiteenlopende ensembles. De ensembles worden geselecteerd via jaarlijkse audities. Tijdens workshops worden de musici voorbereid op de concerten. Communicatie met, en programmering voor de diverse publieksgroepen zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij maakt Muziek in Huis gebruik van haar jarenlange ervaring en onderzoek. Met de concerten beogen we de kwaliteit van leven van ouderen en zieken te verhogen. Daarvoor is een goede aansluiting met de wensen en behoeften van het publiek nodig. Dat vereist kennis en maatwerk.

Selectie van musici

Ensembles worden geselecteerd op basis van hun muzikale en technische kwaliteiten, communicatieve vaardigheden, programma, motivatie voor deelname en het bestaansrecht c.q. potentiële plaats binnen de reguliere kamermuzieksector. De juryleden komen uit zowel de muziekwereld als de zorgsector. De audities voor 2023/2024 vonden plaats op vrijdag 16 juni 2023.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME: In aanmerking komen musici met minimaal Bachelor diploma van het conservatorium. Musici van buiten de EU dienen in het bezit te zijn van geldige verblijfs- en werkvergunningen voor minimaal het hele komende seizoen. De musici dienen de Nederlandse taal te beheersen en woonachtig te zijn in de Randstad (voor de concerten in deze regio) of Oost-Nederland (voor de concerten aldaar). Onder de knop ‘Bekijk de deelnemende ensembles’ vindt u de ensembles die de concerten in het huidige seizoen verzorgen. Onder de knop ‘Audities’ vindt u meer informatie.

Vanwege de extra activiteiten in 2024 in het kader van het 25-jarig jubileum zullen de audities pas in het komende seizoen 2024/2025 plaatsvinden. De datum voor de audities is nog niet bekend.