Muziek in Huis en de musici

Honderd op conservatoria opgeleide musici zetten zich met hart en ziel in voor Muziek in Huis. Zij vormen 41 heel uiteenlopende ensembles. De ensembles worden geselecteerd via jaarlijkse audities. Tijdens workshops worden de musici voorbereid op de concerten. Communicatie met, en programmering voor de diverse publieksgroepen zijn belangrijke onderwerpen. Daarbij maakt Muziek in Huis gebruik van haar jarenlange ervaring en onderzoek. Met de concerten beogen we de kwaliteit van leven van ouderen en zieken te verhogen. Daarvoor is een goede aansluiting met de wensen en behoeften van het publiek nodig. En dat vereist kennis en maatwerk.

audities mei 2018

Ensembles worden geselecteerd op basis van hun muzikale en technische kwaliteiten, communicatieve vaardigheden, programma, de motivatie voor deelname en het bestaansrecht c.q. potentiële plaats binnen de reguliere kamermuzieksector. De juryleden komen uit zowel de muziekwereld als de zorgsector.

De audities voor seizoen 2018-2019 vinden plaats op vrijdag 18 mei 2018.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME:
In aanmerking komen musici met minimaal Bachelor (voorheen 1ste fase) diploma van het conservatorium.
Musici van buiten de EU dienen in het bezit te zijn van geldige verblijfs- en werkvergunningen voor de periode tot minimaal  september 2019.
De musici dienen de Nederlandse taal te beheersen en woonachtig te zijn in de Randstad (voor de concerten in deze regio) of Oost- en Noord Nederland (voor de concerten aldaar).

Onder de knop “Bekijk de deelnemende ensembles’ vindt u de ensembles die de concerten in het seizoen 2017-2018 verzorgen.