Jaarverslag 2021

Lees ons Inhoudelijk jaarverslag 2021.

Stukje uit het jaarverslag:

[…] In 2021 vonden 409 concerten plaats. In 2020 waren dat er 321 en het jaar vóór corona 710. Het aantal luisteraars per concert was in 2021 gemiddeld 26. Ter vergelijking: in 2019 telden we nog 39 luisteraars per concert. De afname van het aantal luisteraars per concert werd veroorzaakt door de coronamaatregelen, met name de 1,5 meter, het niet samenbrengen van bewoners van verschillende afdelingen en het uitsluiten van buitengasten.

Naast de krimp in het aantal concerten stagneerde de groei van het aantal zorgcentra. Daarin kwam in de loop van 2021 verandering, zoals valt af te lezen aan het aantal proefabonnementen. Het aantal locaties met proefabonnementen loopt nu, na een dip in 2020, weer op.

In 2021 waren de één-, twee- en driejarige abonnementen gelijkmatig verdeeld. Ieder circa 30%. Tien jaar geleden werd daarentegen 71% van alle abonnementen voor een periode van drie jaar afgesloten. Meerjarige abonnementen leveren de zorglocaties extra korting op. Het ligt voor de hand dat het gemiddelde kortingspercentage sinds 2011 afgenomen is. In 2011 bedroeg de gemiddeld verleende korting 22,95% tegen 20,89% in 2021. Het zijn andere factoren, met name de stijging van het aantal deelnemende locaties binnen contracten met grotere zorgkoepels, die de afname hebben geremd. […]

Rotterdam, 20 juni 2022

Nico de Gier & Bestuur Stichting Muziek in Huis

Jubileumboek bestellen? Ga naar onze shop.
Stichting Muziek in Huis ondersteunen? Bekijk de opties.

Jaarverslagen en -rekeningen sinds 2013:

Jaarverslag 2021 & jaarrekening
Jaarverslag 2020 & jaarrekening
Jaarverslag 2019 & jaarrekening
Jaarverslag 2018 & jaarrekening
Jaarverslag 2017 & jaarrekening
Jaarverslag 2016 & jaarrekening
Jaarverslag 2015 & jaarrekening
Jaarverslag 2014 & jaarrekening
Jaarverslag 2013 & jaarrekening


U kunt de Statuten (Akte van oprichting) en het huishoudelijk reglement openen, als PDF bestanden.