Jaarverslag 2018

Bekijk het digitale inhoudelijk jaarverslag 2018. Neemt u voor een gedrukt exemplaar s.v.p. contact met ons op.

Uit het jaarverslag 2018:

Jubileum

Eind 2017 ontstond het idee voor de invulling van de viering van het 10.000ste concert van Stichting Muziek in Huis (hierna: SMiH). Nee, het was zeker geen nieuw idee, want het had al veel eerder op de agenda van bestuursvergaderingen gestaan. Maar anders dan voorheen bleek het nu voor iedereen het juiste moment. Ook voor mij. Een nieuwe kans, een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. Het was ons heel snel duidelijk hoe we het idee zó zouden uitwerken dat voor alle bezwaren, die we voorheen hadden, een oplossing zou worden gevonden. Een punt was ons direct duidelijk: met het idee kwamen we tegemoet aan een duidelijke behoefte van veel bewoners in de zorgcentra.
We zouden ons 10.000ste concert niet vieren met een klassiek jubileumconcert of een symposium, zoals we dat voorheen al vaker hadden gedaan. We gingen het jubileum vieren met de introductie van een nieuwe tak binnen SMiH: Care for Jazz en een jubileumtournee met een jazzensemble als officiële start in september.

In het najaar van 2018 vonden al 105 jazzoptredens plaats.

In 2018 verzorgden we 737 concerten in 158 locaties, waarvan 41 concerten plaatsvonden in 16 nieuwe locaties. Met deze concerten hebben we 31.700 ouderen en zieken bereikt.

Amsterdam, juni 2019

Stichting Muziek in Huis
Nico de Gier, directeur

Jaarverslagen voorgaande jaren:
Jaarverslag 2018 en jaarrekening
Jaarverslag 2017 en jaarrekening
Jaarverslag 2016 en jaarrekening
Jaarverslag 2015 en jaarrekening
Jaarverslag 2014 en jaarrekening
Jaarverslag 2013 en jaarrekening


U kunt de Acte van oprichting en het huishoudelijk reglement openen, als PDF bestanden.