Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016

Bekijk het digitale inhoudelijk jaarverslag 2016. Deze link kan buitengebruik zijn. Zie boven. Neemt u voor een gedrukt exemplaar s.v.p. contact met ons op.
De complete Jaarrekening 2016 inclusief accountantsverklaring vindt u hier als pdf.

Uit het jaarverslag 2016:

Hier zit muziek in!

Stichting Muziek in Huis staat garant voor hoge kwaliteit en effectiviteit. Er wordt uitsluitend gewerkt met op conservatoria geschoolde, streng geselecteerde musici. De stichting coacht hen voor de concerten in de zorgcentra op zaken als programmering en presentatie. Goed programmeren en presenteren vereist maatwerk en afstemming op de wensen, behoeften en mogelijkheden van het publiek.

In 2016 vonden 638 concerten plaats. De kwaliteit van de concerten werd gemiddeld door de verschillende publiekscategorieën als ‘zeer goed’ beoordeeld. Dat kwaliteit telt, is duidelijk als we de kwaliteit afzetten tegen de mate waarin luisteraars genoten hebben. Dat gaat hand in hand.

Bij de beoordeling van de concerten door de locaties en de ensembles zijn de vragen ‘Hebben de bewoners genoten van het concert?’ resp. ‘Hoeveel voldoening gaf het optreden?’ cruciaal. De antwoorden op deze vragen zijn de optelsom van de diverse factoren die het succes van een concert bepalen. De uitkomsten zijn in belangrijke mate van invloed op de continuïteit, met name ook voor de individuele locaties en ensembles. Door het continu werken aan de hoogst mogelijke kwaliteit is de waardering van de concerten over de jaren verder gestegen.

De bereikte resultaten in 2016 overziend, zoals beschreven op de volgende pagina’s van het Jaarverslag 2016, durven we te stellen dat er volop muziek in de zorg zit!

Amsterdam, 1 mei 2017

Stichting Muziek in Huis
Nico de Gier, directeur

 

Jaarverslagen voorgaande jaren:
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013


U kunt de Acte van oprichting en het huishoudelijk reglement openen, als PDF bestanden.