Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015

Het Inhoudelijk jaarverslag 2015 vindt u hier als digitaal bladerboek. Neemt u voor een gedrukt exemplaar s.v.p. contact met ons op.
De complete Jaarrekening 2015 inclusief accountantsverklaring vindt u hier als pdf.

Uit het jaarverslag:

Vruchten plukken en nieuwe ideeën planten

De afgelopen jaren heeft Stichting Muziek in Huis de programmering voor de uiteenlopende publieksgroepen geoptimaliseerd en zich daarnaast gericht op activiteiten die de naamsbekendheid van Muziek in Huis vergroten. De 17 jubileumconcerten in 2014 hebben daaraan zeker bijgedragen, met een concertbezoek van HM Koningin Máxima als hoogtepunt.

Stichting Muziek in Huis heeft deze periode de inkomsten uit particuliere donaties zien stijgen. Door deze stijging is de stichting in staat de begroting voor de concerten (de reguliere activiteiten) in 2016 met alleen de bijdragen van de zorgcentra en de particuliere donaties sluitend te krijgen.

Het jaar 2015 is het jaar waarin de grootste bezuinigingen in de zorgsector doorgevoerd werden. Toch vonden dat jaar 667 concerten plaats op 156 zorglocaties. Het aantal locaties met concerten van Stichting Muziek in Huis groeide per saldo met 12 locaties in 2015: 18 locaties vielen af en 30 nieuwe kwamen er bij. Het (deels) wegvallen van budget binnen de zorgsector voor dagbesteding is grotendeels opgevangen door stichtingen Vrienden van de zorgcentra en andere externe financiers.

Van alle concerten in 2015 valt 54% binnen 3-jarige abonnementen. Door de meerjarige contracten is de continuïteit van Stichting Muziek in Huis goed gewaarborgd.

Per 1 januari 2015 geldt een nieuwe en hogere ZZP-norm voor toelating van ouderen tot een zorgcentrum. Er is een verschuiving van (lichte) verzorging naar (zware) verpleging. Daarmee wijzigen uiteraard ook de behoeften van onze luisteraars. Muziek in Huis heeft daar adequaat op gereageerd.

Het effect van de concerten is in de afgelopen jaren meetbaar verhoogd. In 2015 is ‘niet echt’ slechts bij één concert van de 273 geëvalueerde concerten als antwoord gegeven op de evaluatievraag: ‘Hebben de bewoners genoten van het concert?’ Als we de topwaarderingen ‘heel veel’ en ‘bijzonder veel’ op dezelfde vraag optellen, zien we een stijgende lijn van 71.9% in 2013, 78.9% in 2014 naar 82.6% in 2015.

2016

In 2015 heeft Muziek in Huis een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende 3 jaren. Aandachtpunten en trefwoorden zijn o.a. prijsdifferentiatie, een nieuwe serie exclusieve concerten en promotie, nieuwe criteria voor aanname kamermuziekensembles en –  als nieuw project – het bereiken van verplicht thuiswonende ouderen.

De toenemende scheiding van wonen en zorg maakt dat Stichting Muziek in Huis minder publiek vanuit de zorgcentra bereikt. Samen met de zorgcentra en gemeenten zoekt de stichting naar een manier om ouderen in de wijk beter te bereiken. Hoe kunnen we deze ouderen meer en vaker verwelkomen op de bestaande concerten van Muziek in Huis in de zorgcentra? En hoe kunnen we de doelgroep kwetsbare ouderen ook op andere manieren concerten aanbieden? Er zijn in dit kader al concrete afspraken gemaakt met o.a. de Vivium Zorggroep, Marente Zorggroep, Zorggroep Noordwest-Veluwe, schouwburg Veluvine en diverse lokale fondsen en overheden.

Stichting Muziek In Huis
Nico de Gier, directeur

Jaarverslag 2015

Jaarverslagen voorgaande jaren:
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
2012 Annual Report (English)
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009

U kunt de Acte van oprichting en het huishoudelijk reglement openen, als PDF bestanden.