Stichting Muziek in Huis is op weg naar het 10.000ste concert voor ouderen en zieken. We verwachten deze mijlpaal te bereiken medio 2018. Ruim 450.000 ouderen en zieken hebben we dan mogen begroeten op onze concerten. We danken alle fondsen, onze donateurs en uiteraard alle 442 zorgcentra en de ruim 500 professionele musici die zoveel concerten mogelijk hebben gemaakt. Het 10.000ste concert willen we graag vieren met zoveel mogelijk ouderen en betrokkenen. We beraden ons nu al hoe we dit vorm gaan geven. We houden u op de hoogte.