Zondag 3 februari 2019 bestaat Stichting Muziek in Huis precies 20 jaar. Nico de Gier, oprichter en directeur: “Ik geloof wel dat ik mag zeggen dat het 20 onstuimige jaren waren voor de ouderenzorg.” Er hebben de afgelopen 20 jaren in ieder geval grote wijzigingen plaatsgevonden: de langzame opmars van zorg op maat (in onze beginperiode), een kortstondige bloeiperiode, de opkomst van kleinschalig wonen, daarna bezuinigingen, sluitingen en gedeeltelijke teloorgang van de zorg op maat en uiteraard de invoering van de Zorg-Zwarte-Pakketten en de steeds hogere drempel voor toetreding tot een zorgcentrum. In al die jaren heeft Stichting Muziek in Huis ondanks dat alles toch een haast lineaire groei van het aantal concerten doorgemaakt van 127 in 1999 naar 737 concerten in 2018.