“Eén van de eerste pioniers op weg naar een ander beeld over ouderen/ouderdom was Nico de Gier, de oprichter van Stichting Muziek in Huis. Hij introduceerde concerten, verzorgd door professionele muziekensembles op hoog niveau, in zorgcentra. Dat was heel vernieuwend en is nu nog steeds heel succesvol.
Nico de Gier introduceerde met zijn concerten een nieuwe manier van denken: het activiteitenaanbod in zorginstellingen moest meer aansluiten bij de oude levensstijl van bewoners. Niet meer aanbodgericht maar vraaggestuurd. Ouderen die gewend waren regelmatig naar een concert te gaan maar daartoe niet meer in staat waren, konden en kunnen in hun zorgomgeving genieten van professioneel uitgevoerde kamermuziek. Met als bonus dat ouderen, die helemaal niet gewend waren naar concerten te gaan, voor het eerst van hun leven in aanraking kwamen met klassieke muziek. Het is nu, 21 jaar later, moeilijk voorstelbaar hoe vernieuwend dat was.” – Frieda de Pater, directeur Stichting RCOAK.