De harde opbrengst van een zachte impuls:
Muziek in Huis brengt onderzoeksrapport uit

Het ouderenbeleid gaat om wonen, zorg en welzijn. Aan dat laatste tracht Muziek in Huis een substantiële bijdrage te leveren door middel van een verantwoord cultureel aanbod.

De Stichting Muziek in Huis heeft de afgelopen vijftien jaren pionierswerk verricht door in een groot deel van Nederland klassieke kamermuziek aan te bieden, voor uiteenlopende groepen ouderen en zieken. In de loop van 2014 zal Muziek in Huis zijn 7500-ste concert aanbieden. Per week verzorgen wij nu gemiddeld 13 concerten.

Met dit onderzoek biedt Muziek in Huis een met cijfers onderbouwd inzicht in de resultaten van uitgevoerde evaluatieonderzoeken over de laatste zeven jaren, 2007 – 2013.  Op basis van deze geregelde evaluaties past Muziek in Huis deze concerten voortdurend aan voor meer kwaliteit en een groter effect.

Daarnaast kan dit onderzoeksrapport ook andere initiatieven nuttige inzichten leveren om op cultureel gebied bij te dragen aan welzijn van ouderen in Nederland. De afgelopen 15 jaren heeft Muziek in Huis ervaren dat het succes van een cultureel aanbod bepaald wordt door de factoren programmering (een passende keuze van het aanbod), de kwaliteit (waarmee we laten blijken onze ouderen serieus te nemen) en het directe contact (de mate waarin ouderen zich persoonlijk aangesproken voelen).

Het onderliggend onderzoek is gebaseerd op de evaluaties van 2547 concerten. Wij hebben ons de vraag gesteld hoe ons aanbod kan aansluiten bij de uiteenlopende culturele niveaus en de fysieke en mentale gesteldheid van het publiek. Daarvoor hebben we de diversiteit binnen de doelgroep onderzocht en ons afgevraagd hoe daarbij aan te sluiten.

Het ouderenbeleid staat in deze tijd onder grote externe druk. Laten we positief zijn: de heilzame kant hiervan is dat er nu in een brede kring wordt nagedacht en ook meer samengewerkt om wonen, zorg en welzijn van ouderen niet in het slop te laten geraken. En er valt nog veel meer te winnen in deze sector! Na  15 jaren pionieren in deze boeiende en dankbare sector is de tijd voor ons gekomen om met enige door ons geleerde lessen naar buiten te komen.

Amsterdam,  27 februari 2014

Drs. Iwan Sewandono
Bestuursvoorzitter Stichting Muziek in Huis

Nico de Gier
Directeur