Het Jaarverslag 2016 is gepubliceerd.

Uit het verslag: “In 2016 vonden 638 concerten plaats. De kwaliteit van de concerten werd gemiddeld door de verschillende publiekscategorieën als ‘zeer goed’ beoordeeld. Dat kwaliteit telt, is duidelijk als we de kwaliteit afzetten tegen de mate waarin luisteraars genoten hebben.”
“De bereikte resultaten in 2016 overziend, zoals beschreven op de volgende pagina’s – zie Jaarverslag 2016 -, durven we te stellen dat er volop muziek in de zorg zit!”