Ondanks het feit dat binnen de zorgsector amper budget is voor concerten – en culturele activiteiten in het algemeen – en ook subsidies na verloop van tijd zijn weggevallen, is Stichting Muziek in Huis (SMiH) in staat een vaste gage te hanteren voor een concert van veelal een uur. SMiH streeft ernaar om de gages jaarlijks te indexeren. Ook in 2020 worden de gages, net als voorgaande jaren, geïndexeerd. Per 1 januari 2020 worden de gages verhoogd met 1,5 %. Voor zelfstandige musici en musici die de kleinevergoedingsregeling gebruiken wordt de gage aangevuld met het bedrag van de ‘uitgespaarde’ werkgeverspremies; dat doet SMiH al sinds jaar en dag.
De concerten en ook de indexeringen worden mede mogelijk gemaakt door particuliere donateurs.

Lees hier meer over de werkwijze van SMiH.

      Foto: Wij Noord Holland