Na de vele hoogtepunten in het jubileumjaar 2014 waarin Stichting Muziek in Huis haar 15-jarig bestaan, het 7.500ste concert en de 350.000ste bezoeker vierde, was 2015 een jaar van vruchten plukken en tegelijkertijd nieuwe ideeën planten. Lees ons huisblad Intermezzo 11, met daarin het inhoudelijk jaarverslag 2015. We horen het graag als u het blad liever gedrukt wilt ontvangen.