De heer Blauwkuip, cliënt van Verpleeg- en Behandelcentrum Mechropa: ‘De concerten van Muziek in Huis bevorderen het
herstel van de patiënten.’
foto Martin Waalboer

Voorwoord Inhoudelijk Jaarverslag 2013

Voor veel mensen waarvoor Muziek in Huis concerten verzorgt, geldt dat ouderdom gepaard gaat met veel ongemak. Genieten van het leven zit er voor veel van onze luisteraars in deze fase van hun leven niet meer in. Genieten van mooie momenten gelukkig nog wél.

‘Kunnen blijven genieten’ is het motto van Muziek in Huis. Het Beleidsplan 2013-2015 bevat daartoe drie hoofdthema’s: marketing/donateurswerving, kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de concerten. Focus in 2013 lag op het anticiperen op de te verwachten grote wijzigingen binnen de ouderenzorg en de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2014: 15 jaar Muziek in Huis en 7500 concerten.

In het onderliggende jaarverslag worden de drie hoofdthema’s in aparte hoofdstukken beschreven. Daarna volgt een algemeen overzicht van de behaalde resultaten en verzorgde concerten in 2013.

Voor uitgebreide analyses van de concerten verwijs ik u graag naar het onderzoeksrapport dat in februari 2014 verscheen en dat is gebaseerd op de gegevens van ruim 2500 concerten. Dit rapport vindt u hier.

Het complete financiële jaarverslag 2013 inclusief accountantsverklaring vindt u hier.

Een aantal foto’s die opgenomen zijn in dit jaarverslag zijn recentelijk gemaakt door Martin Waalboer tijdens de eerste jubileumtournee van Muziek in Huis. Klik hier voor het complete Inhoudelijk jaarverslag 2013.

Amsterdam, 30 maart 2014
Stichting Muziek In Huis
Nico de Gier, directeur