Zoals ieder jaar rond deze tijd worden het jaarverslag en de jaarcijfers van voorgaand jaar opgemaakt. Het is een jaarlijkse periode van terugblikken en introspectie. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Zijn we onze beloften nagekomen? Sluit ons aanbod van ‘concerten op maat’ bijvoorbeeld nog wel aan op de vraag?
Gelukkig ontvangen we het hele jaar door veel evaluaties van de concerten van zowel musici als zorgcentra. Wat leren die evaluaties ons?

Tijdens die introspectie verschuift de blik van lieverlee automatisch naar de toekomst. Meten is weten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor ons, zeker in deze snel veranderende maatschappij.  Zo wordt met het schrijven van het jaarverslag ook het toekomstbeleid bijgestuurd. Het jaarverslag en de jaarcijfers 2022 worden binnenkort gepubliceerd, maar bij deze alvast een klein voorproefje.

Het jaar 2022 was een jaar van herstel. Het aantal concerten dat plaatsvond in 2022 is 618. Daaronder waren 67 concerten die van 2021 naar 2022 verplaats moesten worden vanwege corona. (In 2021 konden slechts 417 concerten plaatsvinden). Slechts 8 concerten werden om diezelfde reden verplaatst van 2022 naar 2023.

Programmakeuze en mondelinge toelichtingen door de musici lijken factoren die het genieten van het publiek het sterkst beïnvloeden. Meer nog dan kwaliteit en presentatie van de musici. Dat toont duidelijk het sociale aspect van onze concerten in de zorgcentra.
Over kwaliteit gesproken: van 79% van de concerten werd de kwaliteit van de uitvoeringen gewaardeerd als ‘zeer goed’ of ‘uitmuntend’. Een mooie opsteker!

Het percentage middagconcerten is door de jaren heen bijna lineair gestegen. Sinds 2020 is het percentage middagconcerten bijna 80% en komen ochtend- en avondconcerten ieder uit op 10%. Consequentie is dat ensembles amper nog twee concerten op één dag kunnen geven. Naar aanleiding van deze constatering wordt nu gekeken hoe de ochtendconcerten aantrekkelijker gemaakt kunnen worden.

Het volledige jaarverslag en de jaarcijfers van 2022 vindt u – binnenkort – hier, net als alle documenten uit de voorgaande jaren.