Stichting Muziek in Huis (SMiH) heeft 21 goede piano’s en vleugels aan zorgcentra voor de concerten in buikleen gegeven. Deze instrumenten heeft SMiH uit schenkingen verkregen. Eén vleugel staat thans in de opslag te wachten op een nieuwe bestemming in een zorgcentrum. SMiH draagt zorg voor haar eigen instrumenten. Ze vragen veel onderhoud, maar dragen zeker bij aan het welslagen van de concerten.

Op de overige 140 locaties waar SMiH concerten geeft, zijn we afhankelijk van de instrumenten van de locaties zelf en van het onderhoud dat de locaties laten uitvoeren. Helaas merken we steeds vaker dat instrumenten onvoldoende onderhouden worden. Misschien mede door meer extreme weersomstandigheden, grote schommelingen in temperatuur (hoog) en luchtvochtigheid (laag) komen de stempennen los te zitten en worden instrumenten sneller vals. 1 à 2 keer per jaar stemmen is dan onvoldoende.

Uiteraard willen we te allen tijde voor alle betrokkenen, op de eerste plaats ons publiek, voorkomen dat een ensemble ter plekke moet constateren dat een piano niet bruikbaar is en het concert daardoor niet kan plaatsvinden. De evaluaties van onze ensembles helpen daarbij. We sturen nu automatisch op deze evaluaties gebaseerde mails naar de locaties met een herinnering of instructie om een instrument te laten stemmen vóór het komende concert.
Schenkingen van goede piano’s en vleugels blijven welkom. Zie schenk een instrument.