Op vrijdag 9 december 2016 houdt Muziek in Huis een symposium voor directieleden en leden RvB van zorgorganisaties. Doel van het symposium: het plaatsen van muziek,  en – breder: – welzijn en cultuur, op de agenda van beleidsmakers in de ouderenzorg. Als gastspreker zal Prof. Erik Scherder (VU, neuropsychologie) de genodigden laten ervaren wat muziek bij hen als luisteraar doet.