De concerten worden geëvalueerd aan de hand van een aantal factoren. Eén factor blijkt de optelsom te zijn van alle andere factoren. Voor de musici is dat de vraag hoeveel voldoening ze kregen uit een concert; voor de zorgcentra is het de vraag hoeveel de luisteraars hebben genoten.

Elke factor wordt beoordeeld met een cijfer van 1 t/m 5, in tekst: onvoldoende, voldoende, veel, heel veel en bijzonder veel. Als we twee factoren, ongeacht welke, naast elkaar in een grafiek plaatsen, zien we altijd een stijgende lijn. Hoe beter het programma, hoe meer de luisteraar geniet van een concert. Hoe groter de aandacht van het publiek is, hoe hoger de voldoening van de musici. En nu komt het merkwaardige: bij alle factoren komt de beoordeling ‘heel veel’ – 4 uit 5 – verreweg het meeste voor, behalve bij de kwaliteit van de piano’s.  Dat is te zien in bovenstaande grafiek.
Daar moet aan gewerkt worden! Stichting Muziek in Huis kan dat echter niet oplossen zonder de hulp van de zorgcentra en particuliere schenkers.