De oproep van gastvrouw Noraly Beyer voor donaties heeft geresulteerd in een groot aantal nieuwe Vrienden en donateurs op de jubileumavond. Ook de mededeling dat de colleges van regenten van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK hadden besloten de opbrengst van deze avond te verdubbelen, heeft daar dubbel en dwars aan bijgedragen.

Uit het programmaboekje van 19 november 2014:
Bezuinigingen zijn troef, dagactiviteiten vallen weg. Welzijn van ouderen lijkt in gevaar. Muziek in Huis springt in de bres, schept een oase van rust en harmonie, smeedt banden tussen oud en jong en doet dit al vijftien jaar met hart en ziel. Sinds 1999 zijn 350.000 mensen verblijd met 7500 concerten. De stichting vindt het van belang haar beschermende vleugels verder uit te slaan. Zorg en cultuur zijn de pijlers waar onze beschaving bestaansrecht aan ontleent. Of niet soms? En we kunnen er nog zo gammel bij lopen, te oud of te ziek om van muziek te genieten zijn we nooit.

Wilt u Muziek in Huis ondersteunen?
Wij zijn blij met elke gift!

Vanaf € 120,- per jaar bent u vriend.
Vrienden ontvangen de CD ‘Leven lang klassieke muziek’ gratis en een uitnodiging
voor het jaarlijkse vriendenconcert.

Verbindt u zich voor minimaal 5 jaar met een schenking van minimaal € 500
per jaar dan bent u familie.
Familie krijgt de CD, een uitnodiging voor het vriendenconcert en gratis toegang
tot audities en workshops.

Geef een concert of concertreeks cadeau. Vanaf € 375 excl. BTW per concert.

Op de jubileumavond is inclusief de verdubbeling door bovengenoemde fondsen het geweldige bedrag van € 32.295 aan donaties ontvangen!
Vrienden, donateurs, familie en fondsen: héél hartelijk dank!

Foto: Noraly Beyer en Nico de Gier (met machtigingskaart). Foto Martin Waalboer