Met persoonsgegevens die Stichting Muziek in Huis via het contactformulier, donatieformulier en/of aanmeldingsformulier voor de digitale nieuwsbrief op deze website ontvangt wordt zorgvuldig omgegaan.

De gegevens worden allereerst via een beveiligde verbinding (https) verstuurd. Tevens worden alleen díe invulvelden getoond die praktisch gezien en/of wettelijk noodzakelijk zijn om uw vraag, donatie, aanmelding en/of verzoek correct te kunnen beantwoorden of te kunnen verwerken.

Alleen de gegevens die ontvangen zijn ten behoeve van donaties per automatisch incasso worden in de lokale database op een lokale en beveiligde server van Stichting Muziek in Huis verwerkt om vanuit die database geautomatiseerd te worden verstuurd naar de bank voor verdere verwerking.
Adresgegevens en/of e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om onze donateurs te bedanken voor de donatie(s) en voor het versturen van een individueel jaarlijks totaaloverzicht van de donaties, voor fiscale doeleinden.
Er kan overigens per IDeal ook volledig anoniem gedoneerd worden.

Persoonsgegevens die de stichting ontvangt via het contactformulier worden niet verwerkt en/of elders opgeslagen, tenzij een schriftelijke reactie gewenst is.

De mailinglijst van de digitale nieuwsbrief is een gesloten systeem. Alleen personen die het aanmeldingsformulier hebben ingevuld en daarnaast ook hun aanmelding via een door het systeem verstuurde e-mail bevestigd hebben, komen op de verzendlijst te staan. Gegevens uit deze lijst worden niet elders opgeslagen en niet verder verwerkt. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief gaat eenvoudig via de knop ‘afmelden’ onderaan iedere nieuwsbrief.

De mailboxen met ontvangen e-mailberichten die ontvangen zijn via het donatieformulier en het contactformulier worden in ieder geval jaarlijks opgeschoond.

Persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de lokale database zijn te allen tijde via een bij de stichting bekend en geverifieerd e-mailadres opvraagbaar. Deze gegevens worden per direct op verzoek verwijderd, mits er geen wettelijke verplichting is om deze gegevens te bewaren.