Nieuw initiatief

In 2024 introduceert Stichting Muziek in Huis De Muziekvriendenkring.
Naarmate je ouder wordt, wordt het steeds lastiger – offline – nieuwe contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. Als er dan ook nog geliefden, vrienden en/of activiteiten wegvallen, ligt eenzaamheid op de loer. Veel activiteiten, zoals concert-, museumbezoek of cursussen leveren vaak hooguit kortstondige, incidentele contactmomenten op.

De Muziekvriendenkring brengt mensen fysiek, duurzaam en in de eigen omgeving bijeen. Muziek speelt daarbij een verbindende rol, en zorgt voor ontspanning en gedeelde ervaringen. Wekelijks vinden bijeenkomsten plaatst met interactieve concertlezingen. Verspreid over meerdere sessies worden onderwerpen behandeld zoals de geschiedenis van de jazz of de pianomuziek van Chopin. Hierbij geeft een expert, een professioneel musicus, uitleg én speelt live bijbehorende muziek(fragmenten). Voor en na de concertlezingen is er ruimte voor persoonlijk contact (bijvoorbeeld met koffie voor, en lunch na). Met het oog op dat persoonlijke contact is de groepsgrootte per kring tussen 12 en 15 leden.

Voor muziekvrienden

Zou u in uw eigen buurt in contact willen komen met mensen die, net als u, ook belangstelling hebben voor muziek? Wilt u naast luisteren naar muziek, ook gezellig met elkaar práten over muziek en wat meer achtergrondinformatie krijgen? Kom dan bij De Muziekvriendenkring! Hier ontmoet en spreekt u wekelijks muziekliefhebbers en krijgt u interessante informatie van een ervaren musicus. Kennis van muziek of het bespelen van een instrument is niet nodig.

Uitgangspunt is een vaste dag van de week en – in principe – de ochtend. We willen starten met een reeks van (maximaal) 26 kringsessies per locatie, met de intentie de kringsessies structureel te maken.

Voor locaties

Hecht u aan binding in en met de wijk? Kunt u wekelijks voor een dagdeel een storingsvrije ruimte beschikbaar stellen voor ontmoetingen van 12 tot 15 personen en wellicht ook zorgdragen voor koffie/thee en eventueel na afloop een eenvoudige lunch? En is uw locatie ook toegankelijk voor mensen met een beperking? Graag horen we van u!

Ons nieuwe initiatief wordt (nog) niet gesubsidieerd. We inventariseren graag met de locaties de eventuele kosten van huur en catering en onderzoeken graag met hen samen of en zo ja welke financiering hiervoor mogelijk is. We willen – net als bij de concerten – De Muziekvriendenkring voor alle liefhebbers openstellen, ook voor mensen met een kleine portemonnee, en willen daarom de toegangsprijs zo laag mogelijk houden. Dat doen we enerzijds door streng op de kosten te letten en anderzijds door materiële en financiële sponsoring te zoeken.

Stichting Muziek in Huis verzorgt de promotie graag i.s.m. de locaties. Voor de kringen kunnen we – net zoals bij de concerten – concept persberichten, affiches en flyers verzorgen, naast aankondigingen op deze website. Voor verspreiding van persberichten en evt. affiches doen we een beroep op (het netwerk van) de locaties.

Nieuws